·  בדיקה משפטית - יש לבחון את טיב זכויות המוכר בדירה (בעלות, חכירה, אחר) וכן לבחון האם זכויות המוכר נקיות מכל חוב ו/או עיקול ו/או שעבוד ו/או משכנתא. הבדיקה נעשית באמצעות הפקת נסח טאבו אודות הדירה. בדיקת זכויות שטרם נרשמו בטאבו יש לבצע במנהל מקרקעי ישראל ו/או בחברה המשכנת דהיינו החברה אשר יזמה או בנתה את הפרויקט ואשר מנהלת רישום בנוגע לזכויות בדירות עד לרישומן בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

 

· במידה והזכויות בדירה אינן נקיות יש לעגן ולקבוע הוראות בחוזה המכירה שמטרתן להביא להגנה מירבית על הקונה, כך שעם ביצוע מלוא התשלומים על חשבון מחיר הדירה הזכויות בדירה יירשמו על שמו כשהן נקיות מכל חוב ו/או עיקול ו/או שעבוד.

 

· בדיקה תכנונית  - רצוי לבדוק כי הדירה (ובמיוחד הדברים רלוונטיים לדירות גג, גן או צמוד קרקע) נבנתה על פי היתרי בניה בתוקף, אין חריגות בניה ואין צווי הריסה או הליכים המתנהלים עקב בניה שלא כדין.

 

בדיקה הנדסיתבחינה של הדירה ומערכותיה ובדיקה של ליקויים העלולים להפריע/למנוע שימוש סביר בדירה.

 

 
 כנסו לדף הפייסבוק | lawtjs@gmail.com :צור קשר |  טלפון:  03-5607741, פקס 03-5607742, דוא"ל

כתובתינו: יצחק שדה 40 תל אביב, ת.ד 57359, מיקוד: 6721210
 
Powered by Artvision | Truppo Websites