על מנת להבטיח ביצוע של התחייבויות המוכר חובה לקבוע מנגנון ולפיו יופקדו חלק מכספי התמורה בגין רכישת הדירה בנאמנות בידי עורך הדין על מנת להבטיח כאמור את התחייבויות מוכר הדירה.

 

כך לדוגמא, מקובל כי, התשלום הראשון ע"ח מחיר הדירה יוחזק זמן קצר בנאמנות ע"י עורך הדין על מנת לאפשר לקונה הדירה לרשום לטובתו הערת אזהרה ו/או משכון על זכויות המוכר בדירה והכל על מנת להבטיח שהדירה לא תימכר לאדם אחר.

 

כמו כן על מנת להבטיח את קבלת והמצאת אישורי שלטונות המס (בלעדיהם לא ניתן לבצע את רישום הזכויות בדירה על שם הקונה) מקובל להותיר בנאמנות סכום כלשהו מתוך התשלום האחרון עד לקבלת אישורי המסים והמסמכים שמחובת המוכר להעביר לקונה על מנת שהאחרון יוכל לרשום את הזכויות בדירה על שמו.
 
 כנסו לדף הפייסבוק | lawtjs@gmail.com :צור קשר |  טלפון:  03-5607741, פקס 03-5607742, דוא"ל

כתובתינו: יצחק שדה 40 תל אביב, ת.ד 57359, מיקוד: 6721210
 
Powered by Artvision | Truppo Websites