מיד לאחר החתימה על חוזה מכירת/רכישת דירה על הקונה לרשום לטובתו הערת אזהרה (במקרה בו הדירה רשומה בטאבו) או משכון ברשם המשכונות (במקרה והדירה אינה רשומה בטאבו אלא במינהל או בחברה משכנת). הערת האזהרה נועדה להגן על קונה הדירה מפני עסקאות סותרות ו/או עסקאות נוספות ביחס לאותה דירה שרכש. רישום הערת אזהרה או משכון הינו חיוני והכרחי ויש לבצע את הפעולה מיד לאחר החתימה על חוזה המכירה/רכישה.
 
 כנסו לדף הפייסבוק | lawtjs@gmail.com :צור קשר |  טלפון:  03-5607741, פקס 03-5607742, דוא"ל

כתובתינו: יצחק שדה 40 תל אביב, ת.ד 57359, מיקוד: 6721210
 
Powered by Artvision | Truppo Websites