·         בנוסף כמובן לחוזה מכירת/רכישת דירה יש לחתום על שורה של מסמכים כחלק בלתי נפרד מביצוע העסקה.

 

להלן חלק מרשימת המסמכים הדרושים:

§         הצהרה על מכירה/רכישה של זכות במקרקעין (טופס מש"ח).

§         בקשה לפטור ממס שבח ומכירה (במידה והמוכר זכאי לפטור).

§         יפוי כח בלתי חוזר חתום ע"י המוכר להעברת הזכויות ע"ש הקונה.

§         יפוי כח בלתי חוזר חתום ע"י הקונה למחיקת הערת האזהרה או משכון במקרה של ביטול הסכם.

§         בקשה לרישום הערת אזהרה או הודעת משכון חתומה ע"י הצדדים.

§         שטרי מכר או שטרי העברת זכות שכירות ו/או כתבי העברה מנהל/חברה משכנת ובקשה להעברת זכויות.

פנייה לעורך דין
עסקת מכירה/רכישת דירה הינה אחת אם לא העסקה היחידה בעלת משקל כלכלי נכבד. על כן חיוני הן למוכר דירה והן לרוכש דירה לפנות לעורך דין על מנת שידאג לביצועה ולהשלמתה של העסקה בצורה הטובה והחלקה. עורך הדין יבחן את זכויות המוכר בדירה, ידע כיצד לערוך את ההסכם בצורה הטובה ביותר לשביעות רצון 2 הצדדים, יוודא כי העסקה דווחה לרשויות השונות, ידאג לקבלת המסמכים הנדרשים וההכרחיים לביצוע רישום הזכויות. המלצתנו היא כי הן המוכר והן הקונה יפנו לעורך דין על מנת שהעסקה תצא לפועל ותסתיים לשביעות רצונם של הצדדים.

 

הערה חשובה: המידע המפורט להלן הינו מידע כללי בנושא ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע. המידע המפורט להלן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עורך דין.
לייעוץ מפורט ומדוקדק בנושא ניתן להתקשר לטלפון 03-5607742 או למלא את טופס הפנייה באתר.

 

 
 כנסו לדף הפייסבוק | lawtjs@gmail.com :צור קשר |  טלפון:  03-5607741, פקס 03-5607742, דוא"ל

כתובתינו: יצחק שדה 40 תל אביב, ת.ד 57359, מיקוד: 6721210
 
Powered by Artvision | Truppo Websites