כתובת המשרד:

יצחק שדה 40, מגדלית בינה, קומה 3, תל אביב

טלפון:

03-5607741

שעות פתיחה

9:00-19:00

החשיבות של הסכם ממון בנחלה

המידע המפורט להלן הינו מידע כללי בנושא ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד.

במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע. המידע המפורט להלן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עורך דין.

לייעוץ מפורט ומדוקדק בנושא ניתן להתקשר לטלפון 03-5607741 או למלא את טופס הפנייה באתר

הרבה מושבניקים רווקים או ידועים בציבור, מתגוררים יחד עם בן/בת זוג בנחלה של המשפחה, אם בקראוון, יחידת דיור או בית במשק, זה נוח, זה נגיש, זה ליד ההורים וזה זול, אולם הרוב אינו מודע להשלכות שעלולות להיות בנסיבות מסוימות, עד כדי איבוד הזכויות במשק במקרים קיצונים.
ישנה חשיבות גדולה לעריכת הסכם ממון בין בני זוג טרם הנישואין באופן כללי, ובפרט כאשר מי מבני הזוג מחזיק או עתיד להיות בן ממשיך ולהחזיק זכויות בנחלה חקלאית. המציאות מלמדת כי הסכמה אשר ניתן לגבש בין בני הזוג טרם הנישואין, בקלות וללא כעסים ומשקעים, הופכת לכמעט בלתי אפשרית שעה שיחסי הצדדים עולים על שרטון.
הנחלה החקלאית, נבדלת מטבעה מנכסי מקרקעין אחרים בערך הרגשי הנלווה להחזקתה, ובעיקר בהיותה נכס מקרקעין שהינו נכס למגורים ומקור פרנסה כאחד. אופייה הייחודי של הנחלה החקלאית, מסרבל ומקשה שבעתיים על פירוק השיתוף שיצרו בנחלה הצדדים במהלך הנישואין, לעיתים אפילו שלא באופן מפורש.
חוק יחסי ממון בין בני זוג –  סעיפים 3-5 לחוק יחסי ממון, דנים ברכוש של בני זוג, שלא עשו ביניהם הסכם ממון .סעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון קובע כי עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.
יחד עם זאת, ניתן שתיווצר שותפות בין בני הזוג בהתאם להוראות סעיף 5(א)(1) בנכסים שלא נכללים בסל האיזון, השיתוף בנכס יכול לקום מכוח דינים אחרים.
לאורך השנים, הכירה פסיקת בתי המשפט בישראל באפשרות להחיל את הדין הכללי לצד הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, וקבעה שאין מניעה להסיק על יצירת שיתוף בנכס ספציפי מכוח הדין הכללי. במקרה זה על בן הזוג הטוען לשיתוף בנכס, שלא רשום על שמו, ושהיה של בן הזוג האחר עוד לפני הנישואין, מוטל נטל השכנוע שהצדדים יצרו בנכס שותפות ובחלקים שווים.

לצורך הכרעה בסוגיית השיתוף, נשען ביהמ"ש הישראלי על נתונים עובדתיים, כדוגמת: היות הנישואין נישואים ראשונים או שניים, האם יש לבני הזוג ילדים משותפים, אורך הנישואין ואופי היחסים בין הצדדים. כאשר בנוגע למרכיב העסקי של הנכס – ביהמ"ש יבחן גם עד כמה הושבח העסק מאז נישואי הצדדים. התוצאה של פרשנות משפטית זו, עשויה לעיתים להיות כואבת, כלכלית ורגשית, למי מבני הזוג שהחזיק בנחלה החקלאית עוד טרם הנישואין, וסבר כי די בכך שהנחלה רשומה על שמו בלבד בכדי להגן על זכויותיו. כך למשל  – בפסיקת בית המשפט המחוזי קבע ביהמ"ש כי לאשה יש מחצית הזכויות בבית המגורים בנחלה חקלאית הרשומה על שם הבעל בלבד, ובנוסף זכתה האשה לקבל מחצית מערך ההשבחה במשק החקלאי (המרכיב העסקי).

עריכת הסכם ממון טרם הנישואין, מעיינת את הדילמה הניצבת בפני ביהמ"ש בסוגיה זו, כמו גם את הסבל והטרדה הנגרמים באופן בלתי נמנע לבני הזוג במהלך משבר גירושין – ניתן לחסוך את כל זאת על ידי עריכת הסכם ממון בין בני הזוג טרם נישואיהם ואף לאחריהם. כאשר המדובר בנחלה חקלאית, יש להקפיד כי ההסכם יערך בידי עורך דין שהינו בעל ידע בדינים והנהלים הרלוונטיים לגבי הנחלה החקלאית. הסכם ממון, אשר מסדיר את חלוקת הרכוש בין הצדדים במקרה של גירושין, או פרידה במקרה של "ידועים בציבור", יפתור מראש את כלל המחלוקות שפורצות בדרך כלל בנוגע לחלוקת הרכוש בכלל ולגבי הנחלה החקלאית בפרט, ויש בו בכדי להביא לפרידת הצדדים באופן מהיר וללא צורך בניהול הליכים משפטיים ממושכים, אמוציונאליים ומורטי עצבים, כאשר את הפרשנות המשפטית המורכבת – יחליפו הוראותיו הברורות של הסכם ממון.

ברור שעצם העלאת הנושא או השאלה בין בני הזוג, האם נערוך הסכם ממון יוצרת תחושת חוסר נעימות, ומלווה בדרך כלל ברגשות מעורבים ורצון להימנע מהעלאת הנושא של מה יקרה אם תהיה פרידה, ולמה בכלל לעסוק בשאלה של פרידה בשלב הכי יפה בחיים?. בשנים האחרונות חלה עליה במודעות הציבורית לצורך הסיבות לעריכת הסכמי ממון, כגון שיעור הגירושין, העובדה שצדדים מגיעים לנישואין עם כסף ולא באופן שווה, נישואין מאוחרים ורכוש שנצבר טרם הנישואין.

ההמלצה לעריכת הסכם ממון הוכיחה את עצמה בעת פקיעת הקשר בין בני הזוג וחסכה לצדדים סכסוכים ומחלוקות, הרי שהצורך בעריכת הסכם ממון נכון ומחויב, על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בבני זוג שאחד מהם הינו בעל זכויות במשק חקלאי או נחלה או שעתידים לרשת נחלה.
מורכבות הזכויות במשק חקלאי ואופן העברתן בין אם בחיים ובין לאחר פטירה, כמו גם סוגיית הבן הממשיך והמגורים המשותפים של הורים וילדים באותה נחלה מחייבים עריכת הסכם ממון בין בני זוג ביחס לזכויות בנחלה בייחוד כאשר אחד מבני הזוג עתיד לרשת מהוריו זכויות בנחלה, כאשר אחד מבני הזוג מונה כבן ממשיך בנחלה או כאשר אחד מבני הזוג קיבל זכות לפיצול הנחלה או כשאחד מבני הזוג מתעתדים לבנות בשטח הנחלה של ההורים את בית מגוריהם.

קיומה של מערכת יחסים זוגית ללא נישואין נחשבת כהגדרה של "ידועים בציבור", לכן יש לדעת כי גם שאין נישואין החוק מכיר בזכויות השיתוף, לכן ייחודו של ההסכם מכוחו מוענקות זכויות במשקים חקלאיים, ועל פיו מועברות זכויות במשק חקלאי אגב ירושה, קרי – הסכם המשבצת, מחייב הגנה על בעל הזכויות המעוניין להינשא בשנית ו/או לקיים מערכת זוגית חדשה, מבלי שהדבר יפגע ביכולת שלו להותיר את הזכויות במשק החקלאי / בנחלה, מחוץ למסגרת הנכסים והרכוש המשותף במערכת הזוגית החדשה.

כניסה למערכת יחסים זוגית של בעל זכויות בנחלה, ללא עריכת הסכם ממון מתאים, "מעמידה בסיכון" את כל הזכויות בנחלה ולמעשה בפטירתו של בעל הזכויות יועברו כל הזכויות לבן הזוג החדש גם אם נערכה צוואה המורה אחרת.

הורים רבים המבקשים להעניק לבן/בת את הזכויות בנחלה במתנה או למנות את הבן/בת כבן ממשיך בנחלה, מתנים את הענקת המתנה או מינוי הבן הממשיך בעריכתו של הסכם ממון בין בני הזוג, אשר יגדיר את מערכת הזכויות בין בני הזוג במקרה של פטירה, פרידה ופקיעת הקשר.

משרדנו עורך הסכמי ממון לפני הנישואין (באישור נוטריוני), הסכמי ממון לאחר נישואין (באישור בית המשפט), והסכם ממון לידועים בציבור. הסכם ממון שנערך בצורה מקצועית וזהירה, יגן על האינטרסים של כל הצדדים בצורה מאוזנת וימנע חיכוכים עתידיים בן הצדדים.
הניסיון מלמד שהתייחסות נכונה ומקצועית לעריכת הסכם הממון קודם הנישואין או כניסה למערכת זוגית חדשה, במיוחד כאשר בין הנכסים קיימות זכויות במשק חקלאי, מונעת תסבוכות מיותרות בעתיד, לבני הזוג ולכל בני המשפחה המתגוררים בנחלה. ישנם דוגמאות למקרים שונים בהם המשפחה הפסידה את הנחלה ואם היה הסכם ממון הדבר היה נמנע, כך לדוגמה מקרה בו בני זוג, שאחד מהם היה הבן הממשיך וזכויות המשק עברו על שמו, התגוררו במשק לצד ההורים, וכאשר הבעל, הבן הממשיך נפטר בפתאומיות, באופן אוטומטי וע"פ חוק, הזכויות בנחלה עברו לידי האלמנה, אשר הוציאה את ההורים המבוגרים מהמשק, והחוק היה לצידה.

חשוב להיות מודעים לחשיבות הגדולה שקיימת לעריכת הסכם ממון בטרם נישואין, על מנת להבטיח, כי זכויות המשק בעתיד אכן יועברו למי שבאמת יש כוונה להעביר אליו ובמבלי שהזכויות בנחלה יועברו אל מחוץ למשפחה.

משרדנו בעל מומחיות בתחום דיני המושבים, אם אתם בעלי נחלה, וילדכם מתגוררים בנחלה לציידכם, ואתם מעוניינים לשמור את הזכויות ולהגן על כך שלא יהיה מצב שבנסיבות שונות הזכויות יעברו למי שלא התכוונתם שיעברו אליו, נוכל לנווט אתכם ולהציע מהי הדרך הטובה ביותר בהתאם לנסיבות המקרה, לשמור על הזכויות והנחלה בעתיד, לנהל הליכים שונים מול המנהל, ולאור השינויים הגדולים בתחום בשנים האחרונות, כגון היוון נחלה, זכויות בניה, בית שלישי, פיצול נחלה, מינוי בן ממשיך והעברת זכויות בנחלה, ביצוע וליווי עסקת מכר.

לייעוץ מפורט ומדוקדק בנושא ניתן להתקשר לטלפון 03-5607741 או למלא את טופס הפנייה באתר.

 

שתף את המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב email
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן