כתובת המשרד:

יצחק שדה 40, מגדלית בינה, קומה 3, תל אביב

טלפון:

03-5607741

שעות פתיחה

9:00-19:00

עריכת צוואה

המידע המפורט להלן הינו מידע כללי בנושא ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד.

במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע. המידע המפורט להלן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עורך דין.

לייעוץ מפורט ומדוקדק בנושא ניתן להתקשר לטלפון 03-5607741 או למלא את טופס הפנייה באתר

צוואה

על פי החוק, אדם רשאי לצוות, לזוכה אחד או למספר זוכים את כל עזבונו, או חלק יחסי מכל עזבונו, נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה"), לדוגמה – תמונה או מגרש.

מינוי מנהל עיזבון

ניתן לכלול בצוואה גם הוראה על מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי על חלוקת העיזבון (הירושה) בין היורשים השונים. ניתן אף לנקוב בשמו של מנהל העיזבון. מינוי מנהל עיזבון אינו חובה, המינוי מחייב הליכים מורכבים שבחלק ניכר מהמקרים אינם חיוניים, ואף מחייבים הוצאות נוספות, כגון: תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון. רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון, ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמתי וממשי בכך.

סוגי צוואות

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד היא צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה.

כל אדם יכול לערוך לעצמו צוואה בכתב יד באופן עצמאי וללא עלויות, הצוואה כולה צריכה להיות כתובה בכתב ידו של המצווה, תכלול תאריך ותהיה חתומה על ידו

את צוואה זאת ניתן לערוך ללא עדים או עורך דין, לכן זו הדרך הקלה והפשוטה ביותר להכנת צוואה – כל אדם יכול לערוך אותה באופן עצמאי וללא עלויות.

עם זאת, בשל היעדרם של עדים לעריכת הצוואה, יותר קל למי שאינו שבע רצון ממנה, לנסות לערער על רקע האותנטיות שלה ודעתו של המצווה בעת כתיבתה.

הכללים לעריכת צוואה בכתב יד: הצוואה כולה צריכה להיות כתובה בכתב ידו של המצווה,

אין להדפיס את הצוואה במכונת כתיבה או במחשב, כתב היד חייב להיות של המצווה בלבד ולא של אף אדם אחר, על הצוואה יש לציין את התאריך שבו נכתבה, בכתב ידו של המצווה. כתיבת התאריך נדרשת מפני שרק הצוואה האחרונה תקפה, על הצוואה צריכה להופיע חתימתו של המצווה בכתב ידו.

למרות הכללים המפורטים בחוק, המחוקק  ער לכך שייתכנו מצבים בהם לא ימולאו כל הכללים לעריכת צוואה, מכיוון שהמטרה היא לכבד את רצון המת ולהפחית ככל הניתן מצבים בהם פגמים טכניים ימנעו זאת, החוק מאפשר לבית המשפט לקיים את הצוואה למרות פגמים אלו.

העיקרון המנחה הוא, כי במקרה שניתן לקבוע מהו רצון המצווה, ייעשה מאמץ להתגבר על פגמים צורניים בצוואה.

מומלץ, אך אין חובה, להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה.

צוואה בעדים

צוואה בעדים היא צוואה הנערכת בנוכחות שני עדים לפחות. לעדים, ולבני/בנות זוגם, אסור להיות חלק מהנהנים מהצוואה, על-פי סעיף 20 לחוק הירושה, צוואה בעדים היא צוואה הנערכת במעמד שני אנשים, שהמצווה (כותב הצוואה) קבע כי הם העדים לצוואתו.

נוכחות העדים נועדה להוכיח את אמיתות הצוואה וכי היא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה.

ניתן לערוך צוואה בעדים ללא צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך-דין, בדומה לצוואה בכתב יד, ויש צורך רק בחתימת שני העדים, העדים לצוואה אינם צריכים לדעת מהו תוכן הצוואה והאם המצווה צלול בדעתו, אלא רק להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה.

עד בזמן עריכת צוואה בעדים, צריך לעמוד בכל התנאים הבאים: מעל גיל 18, לא הוכרז כפסול דין, הוא או בן/ת זוגו אינם נהנים מן הצוואה – כלומר המצווה לא ציווה לו (או לבן/ת הזוג) שום דבר במסגרת הצוואה, (במקרה שהמצווה ציווה דבר מה לאדם ששימש כעד לצוואה, או לבן זוגו של העד, ההוראה בצוואה לטובת העד או בן הזוג בטלה).

הכללים לעריכת צוואה בעדים: הצוואה חייבת להיות כתובה (בכתב יד, או מודפסת), על הצוואה יש לכתוב את התאריך בו נעשתה (גם אותו ניתן לרשום בכתב יד או להדפיס), על המצווה להצהיר בפני שני עדים כי הצוואה המונחת בפניו, עליה הוא עומד לחתום, היא אכן צוואתו (הוא יכול להצהיר זאת במלים שיבחר),לאחר ההצהרה, חותם המצווה על הצוואה בכתב ידו בפני שני העדים, על העדים לאשר באותו המעמד (מיד לאחר הצהרת המצווה וחתימתו על הצוואה) כי המצווה הצהיר שזו צוואתו וחתם בפניהם על הצוואה. אישור העדים צריך להיות בכתב וחתום בכתב ידם על גבי הצוואה, רצוי לחתום על כל אחד מדפי הצוואה (וכן לחתום ליד כל תיקון, אם נעשה), חשוב להקפיד כי עריכת הצוואה תעשה על-פי הסדר וכי כל הפעולות הללו תבוצענה באותו מעמד (כלומר באותה הזדמנות ולא בפרקי זמן שונים).

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות היא צוואה המוגשת לגורם משפטי או נערכת באמצעותו, עריכת צוואה בפני רשם לענייני ירושה כרוכה בתשלום אגרה, צוואה בפני רשות היא צוואה המוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו, זה יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון.

קיימות שתי דרכים לעריכת צוואה בפני רשות: אמירת דברי הצוואה בעל פה, על-ידי המצווה עצמו, בפני נציג הרשות, הגשת הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי נציג הרשות.

הכללים לעריכת צוואה בפני רשות: המצווה יאמר לנציג הרשות את צוואתו, או יגיש לו אותה בכתב, במקרה שהצוואה נאמרת לנציג הרשות בעל פה על-ידי המצווה, נציג הרשות ירשום את הצוואה ויקריא אותה בפני המצווה, במקרה שמוגשת לנציג הרשות צוואה שנכתבה בשפה שהמצווה אינו מבין (למשל אם נוטריון ערך צוואה בעברית למצווה שאינו שולט בשפה), חובה על נציג הרשות להקריא את הצוואה בפני המצווה בשפה שהוא מבין, באמצעות מתרגם. המצווה רשאי לקרוא את הצוואה או את תרגומה בעצמו, במקום שנציג הרשות יעשה זאת, המצווה יצהיר כי זו אכן צוואתו (אין צורך בחתימתו על הצוואה), נציג הרשות יאשר על פני הצוואה שהיא נרשמה, וכי המצווה הצהיר שזו צוואתו. עריכת הצוואה כרוכה בתשלום אגרה.

צוואה בעל פה

אדם גוסס, הנמצא על ערש דווי ועומד למות, יכול לומר את צוואתו בעל פה בנוכחותם של שני עדים, צוואה בעל פה היא צוואה הנאמרת בעל פה על ידי המצווה, בפני שני עדים, מבלי שהוא עצמו יצטרך להכין כל מסמך כתוב, אפשרות זו נועדה למקרים בהם אין לאדם כל יכולת, בשל מצבו, לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים האחרות (צוואה בכתב יד, צוואה בעדים או צוואה בפני רשות).

אדם הרואה עצמו מול פני המוות. למשל – חייל בקרב, ימאי בסערה, אדם אשר חווה רעידת אדמה קשה ועוד. החוק קובע כי נדרש ש"אדם יראה עצמו" כעומד מול פני המוות, כלומר – מבחינת תחושתו הסובייקטיבית, ירגיש כי הוא נמצא בסכנת חיים. בנוסף, נדרש שתהיינה "נסיבות המצדיקות זאת", כלומר שבמציאות האובייקטיבית אכן מדובר במצב של עמידה מול פני המוות.

הכללים לעריכת צוואה בעל פה: האדם הנמצא על ערש דווי או רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים המבינים את שפתו, העדים צריכים לרשום בדיוק מקסימלי את דברי המצווה בזיכרון דברים, מהר ככל הניתן לאחר שנאמרו להם, העדים חותמים שניהם על זיכרון הדברים ומפקידים אותו.

במקרה שעבר חודש מאז שחלפו הנסיבות שהצדיקו את כתיבת הצוואה, והמצווה עודנו בחיים, הצוואה בעל פה מתבטלת. למשל, במקרה בו אדם שכב על ערש דווי ולפתע החלים, או אדם אשר שרד לאחר רעידת אדמה קשה, בצוואה בעל פה מותר כי העד או בן זוגו ייהנו מהצוואה וכי המצווה יצווה לטובתם דבר כלשהו בצוואתו.

צוואות הדדיות

בני זוג רשאים לכתוב צוואות שמסתמכות האחת על השנייה, יכולת הביטול של הצוואות מוגבלת על פי החוק, מדובר בצוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה. לדוגמה – אדם יכול לצוות את כל רכושו לאשתו במותו, כאשר הוא יודע שאשתו הכינה צוואה שבה היא מורישה לו את כל רכושה במותה.

יכולת הביטול של הצוואות ההדדיות מוגבלת על פי הוראות החוק, בנוסף, בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מבניהם, יעבור רכושם לילדים. במקרים אלו "צוואה הדדית" יכולה למנוע מצב שבו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי היורשים האחרים יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם, בני הזוג יכולים לקבוע כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות במה שקיבל כראות עיניו, או לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.

צוואה הדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף, הליך הפקדת צוואה הדדית הינו זהה להליך הפקדת צוואה אצל רשם הירושה במשרד המשפטים, ונדרשת נוכחות שני הצדדים, מצוידים במסמכים מזהים.

ביטול צוואות הדדיות – אם אין הוראה אחרת בצוואה, ניתן לבטל צוואות הדדיות בתנאים אלה בלבד: כאשר שני המצווים בחיים – מספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות, במקרה של פטירת אחד/ת מבני הזוג- אם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח, ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג, אולם לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

מימוש צוואות הדדיות – כדי לממש את הצוואות יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

צוואה מוסרית

צוואה מוסרית מיועדת להעברת מסר אישי מהמצווה – על אילו ערכים היה רוצה שיורשיו ישמרו. לצוואה זו אין תוקף משפטי, מלבד היותה מסמך משפטי רשמי העוסק בחלוקת רכוש לאחר המוות, צוואה היא גם הזדמנות להעביר מסר אישי על רגשות הנפטר ועל ערכיו – גם אם אין למסר זה תוקף משפטי מחייב. אנשים רבים מבקשים לנצל את ההזדמנות ולהכין לא רק צוואה כלכלית, הקובעת את חלוקת הכספים והרכוש, אלא גם צוואה מוסרית, שבה הנפטר מורה ליורשיו, למשפחתו או למכריו על פי אילו ערכים הוא מבקש מהם לנהוג. לדוגמה, אדם יכול לכתוב ולצוות מוסרית, כי הוא מבקש מילדיו שימשיכו לשמור ולקיים את המסורת המשפחתית בכל הנוגע לחגים ולמועדים. לצוואה מוסרית אין תוקף משפטי והיא איננה מחייבת.

צוואה נוטריונית

כאמור, לפי החוק דין נוטריון כדין שופט בכל הנוגע לעריכת צוואה בפני רשות. כלומר, סמכויותיו של הנוטריון זהות לאלו של שופט. נוטריון המקבל אישור לפי חוק הנוטריונים מהווה ראיה בעלת משקל רב בהליכים משפטיים, מבלי שיהיה צורך להציג ראיות נוספות.

יש לכך חשיבות מבחינת תוקפה של הצוואה הנערכת בפניו, מאחר שהדבר מספק ודאות רבה בכל הנוגע לקבילותו של המסמך והאפשרות לתקוף אותו בעתיד. גם אם מי מהיורשים הפוטנציאליים יתנגד לצוואה שנערכה בפני נוטריון, העובדה שמדובר בצוואה נוטריונית תקטין באופן משמעותי את הסיכוי שההתנגדות לצוואה נוטריונית תגרום לפסילתה, מערכת המשפט נותנת משקל רב לכל פעולה משפטית הנערכת באמצעות נוטריון, אשר קיבל רישיון מוועדה במשרד המשפטים. שלא כמו צוואות הנערכות באופן אחר, כגון צוואה בעדים ואף צוואה בכתב, קבילותה של צוואה הנערכת בפני נוטריון כמעט אינה מוטלת בספק, והדרישות הצורניות על צוואה זו אינן גבוהות. כלומר, צוואה שקיבלה אישור נוטריוני מהווה ראיה לכך שהיא אותנטית ומייצגת את רצונו האחרון והאמתי של המוריש. למשל, אין דרישה שצוואה נוטריונית תיערך בכתב ידו של המוריש, וזאת בניגוד לצוואות מסוגים אחרים. כמו כן לא נדרשים להיות עדים, ופגמים צורניים מסוימים לא יובילו לביטול צוואה נוטריונית. במקרה מיוחד שנדון בפסיקה אף אושר תוקפה של צוואה שהמוריש מסר את הוראותיה לנוטריון טלפונית ולא במשרדו.

צוואה נוטריונית בדרך כלל נערכת במשרדו של הנוטריון, אשר רושם את הוראותיו של המצווה ולאחר מכן קורא אותן בפניו. לאחר מכן המוריש צריך להצהיר שמדובר בצוואתו, והנוטריון מאשר את המסמך ונותן לו תוקף משפטי. לאחר אישור הצוואה הנוטריונית, מומלץ להפקיד את המסמך למשמורת במשרדי רשם הירושות. אם הצוואה נערכת בשפה שהמוריש אינו בקיא בה, הנוטריון נדרש להקריאה בשפה השגורה בפיו, וכן יש לצרף למסמך אישור על התרגום. לא פעם נערכת צוואה נוטריונית כאשר המצווה נמצא במצב רפואי או נפשי מורכב, או שקיים חשד כי מצבו עלול להיות מנוצל וייתכן מצב של השפעה בלתי הוגנת. במקרים כאלו הנוטריון יבדוק את כשרותו המשפטית של המוריש על בסיס תעודות רפואיות רלוונטיות.

במשרדנו 3 נוטריונים שניתן לעשות בפניהם צוואה.

שתף את המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב email
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן